Sophia Academie

Oog voor ontwikkeling

Speciaal voor medewerkers van Sophia Scholen geselecteerd

Talentontwikkeling

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - OnderwijsAdvies

2018-2019

Aanmelden

Vakdidactisch handelen

Analyseren van toetsgegevens, basis en verdieping

Opbrengsten verhogen door de juiste dingen te doen!

Aanmelden

Begrijpend lezen voorbij de methode - Sophia

Leerkracht.nu

Aanmelden

Een effectieve instructie geven

Het geven van een effectieve instructie is een van de belangrijkste vaardigheden van een leerkracht. Een heldere en gestructureerde opbouw ...

Aanmelden

Opleiden & professionaliseren

Effectieve feedback geven

Kinderen leren voor een heel groot deel door de feedback die ze krijgen van hun leraar tijdens de les.In deze ...

Aanmelden

EHBSO Cursus voor vakleerkrachten bewegingsonderwijs Sophia Scholen

Voor vakleerkracht bewegingsonderwijs zonder MFA ©-certificaat en/of die een dergelijke cursus in het verleden hebben gevolgd.

Aanmelden

Feedback in professionele organisatie

Feedback geeft je zicht op je eigen blinde vlek! Een kadootje om te groeien dus.

Aanmelden

Pedagogisch handelen

Grensoverschrijdend gedrag en de Meldcode

Je dient hiervoor de training Relaties en Seksualiteit te hebben gevolgd.

Aanmelden

Kanjertraining - A-licentie, basistraining

A-licentie, basistraining

Aanmelden

Relaties en Seksualiteit

Relaties en Seksualiteit

Aanmelden

Netwerken

Coaching on the job groep 3 - Sophia

Leerkracht.nu

Aanmelden

Professionele leergemeenschap Taal - Sophia

Leerkracht.nu

Aanmelden

Schoolontwikkeling

Escape the classroom - Sophia

Elke dag is anders in het onderwijs; het verveelt nooit.

Aanmelden

Rijke Leeromgeving in de kleuterbouw - Sophia

Voor medewerkers van de Klarinet. Ook open voor anderen, maar dan komen daar kosten bij, per persoon: € 400,00.

Aanmelden

E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Activerend lesgeven aan collega's (gratis e-learning ter introductie)

Werken vanuit een professionele leergemeenschap, ofwel ‘leren van elkaar’. Dit is hot item in het onderwijs op het moment. En ...

Aanmelden

Als een kind langdurig ziek is

Ook kinderen die langdurig ziek zijn, hebben onderwijs nodig. Zo raken ze niet achterop en worden ze niet onnodig afgesloten ...

Aanmelden

Sophia Academie

Uw leerlingen barsten van het talent: ieder op eigen wijze. Om leerlingen te raken, te inspireren en optimaal te begeleiden is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Teachers Channel / OinO-Advies biedt hierin ondersteuning via Uw academie: een eigen online academie voor alle medewerkers binnen uw stichting in primair onderwijs en kinderopvang. Zodat vakmanschap en meesterschap optimaal tot uiting kunnen komen.

Meer over ons