Sophia Academie

Oog voor ontwikkeling

Speciaal voor medewerkers van Sophia Scholen geselecteerd

Talentontwikkeling

Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong - OnderwijsAdvies

2018-2019

Aanmelden

Vakdidactisch handelen

Een effectieve instructie geven

Het geven van een effectieve instructie is een van de belangrijkste vaardigheden van een leerkracht. Een heldere en gestructureerde opbouw ...

Aanmelden

Het aanleren van leerstrategieën

Iedere dag krijgt een leerling veel nieuwe lesstof aangeboden. Een leerling moet zich hierop oriënteren, de benodigde informatie selecteren en ...

Aanmelden

Met Sprongen Vooruit 3&4 - Menne Instituut

In vier bijeenkomsten krijgt u voor de groepen overzicht van de rekenleerlijnen en allerlei handvatten om het rekenen te verbeteren.

Aanmelden

Opleiden & professionaliseren

Bootcamp Google - Sophia

Speciaal voor ICT-ers van Sophia Scholen

Aanmelden

Leren presenteren aan ouders en/of collega's

Leren presenteren aan ouders en/of collega's

Aanmelden

Nieuw leiderschap

Schoolleiders

Aanmelden

Pedagogisch handelen

Grensoverschrijdend gedrag en de Meldcode

Je dient hiervoor de training Relaties en Seksualiteit te hebben gevolgd.

Aanmelden

Kanjertraining - A-licentie, basistraining

A-licentie, basistraining

Aanmelden

Relaties en Seksualiteit

Relaties en Seksualiteit

Aanmelden

Netwerken

Herregistratie schoolleiders - Sophia

Toekomstgericht Onderwijs is gericht op het maximaliseren van de kansen voor leerlingen in de samenleving en de arbeidsmarkt. Dit vraagt ...

Aanmelden

E-learning

21st Century Skills in een rijke leeromgeving

De samenleving verandert in snel tempo van een industriële samenleving naar een kennis- en netwerksamenleving. Wat betekent dat voor het ...

Aanmelden

Activerend lesgeven aan collega's (gratis e-learning ter introductie)

Werken vanuit een professionele leergemeenschap, ofwel ‘leren van elkaar’. Dit is hot item in het onderwijs op het moment. En ...

Aanmelden

Als een kind langdurig ziek is

Ook kinderen die langdurig ziek zijn, hebben onderwijs nodig. Zo raken ze niet achterop en worden ze niet onnodig afgesloten ...

Aanmelden

Hulpverlening

BHV Basisopleiding Veiligheidsinstituut

Een werkgever is op basis van de arbeidsomstandighedenwet verplicht om een Bedrijfshulpverleningsorganisatie in te richten. Tijdens de opleiding worden competenties ...

Aanmelden
 

Het Nationaal Onderwijs Congres 2019

Ben jij klaar voor de toekomst? De 21ste eeuw biedt ongekende technologische mogelijkheden en vraagt om goed voorbereide onderwijsprofessionals. Wat jouw rol binnen het primair onderwijs ook is, Het Nationaal Onderwijs Congres prikkelt, inspireert én biedt toepasbare tools voor de dagelijkse praktijk. Naast sterke inhoud, kun je ervaringen delen en genieten van cabaret en de heerlijkste versnaperingen. Beleef het mee en duik in het onderwijs van de toekomst! Jij en je collega’s komen toch ook?

Datum: 3 en/of 4 oktober 2019
Locatie: Spant! Doctor Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB Bussum
Sprekers: André Kuipers en Claire Boonstra (Operation Education)
Kosten: € 75,00 per persoon

Klik hier voor meer info!
 

Ga je mee op studiereis?

Laat je inspireren door het onderwijs buiten Nederland. Hoe is het georganiseerd, wat is de stand van zaken op het gebied van ICT, zijn er mogelijkheden om internationaal samen te werken? Jaarlijks organiseren wij diverse studiereizen. Samen met collega’s bezoek je tijdens de studiereis verschillende scholen en ga je in gesprek met zowel leerkrachten als leerlingen. Er bestaan overigens mogelijkheden om voor onze studiereizen subsidie aan te vragen!

Klik hier voor meer info!
 

Sophia Academie

Uw leerlingen barsten van het talent: ieder op eigen wijze. Om leerlingen te raken, te inspireren en optimaal te begeleiden is het belangrijk dat leraren werken aan hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Teachers Channel / OinO-Advies biedt hierin ondersteuning via Uw academie: een eigen online academie voor alle medewerkers binnen uw stichting in primair onderwijs en kinderopvang. Zodat vakmanschap en meesterschap optimaal tot uiting kunnen komen.

Meer over ons